POLIWĘGLAN (PC) - SZTUCZNE TWORZYWA KONSTRUKCYJNE

W ofercie firmy znajdują się: płyty i wałki PTFE (TECAFLON)

WŁASNOŚCI

 • wysoka odporność cieplna
 • wysoka odporność na działanie odczynników chemicznych i rozpuszczalników
 • właściwości antyadhezyjne
 • dobre właściwości dielektryczne
 • niski współczynnik tarcia
 • obojętność fizjologiczna
 • niska wytrzymałość mechaniczna oraz niska twardość i sztywność tworzywa

ODPORNOŚĆ CIEPLNA

TFE jest praktycznie odporny na działanie niemal wszystkich znanych pierwiastków i związków chemicznych. Nie jest on odporny jedynie na metale alkaliczne w stanie czystym, trójfluorek chloru oraz czysty fluor – przy jednoczesnym działaniu wysokiej temperatury i ciśnienia. PTFE nie jest rozpuszczalny w żadnym rozpuszczalniku w temperaturze do ok. 300 °C. Fluorowe związki węglowodorów powodują lekkie pęcznienie; jest to jednak proces odwracalny. Niektóre oleje fluorowe, przy temperaturze ponad 300 °C, mogą do pewnego stopnia rozpuszczać PTFE.

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE ATMOSFERY ORAZ ŚWIATŁA

Próbki PTFE wystawione na działanie zmiennych warunków atmosferycznych (okres ekspozycji: ponad 20 lat) nie wykazują żadnych zmian właściwości.

ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE

Promieniowanie wysokoenergetyczne może powodować pękanie łańcuchów cząsteczkowych PTFE, dlatego odporność tego materiału na promieniowanie jest dosyć niskie.

TARCIE

PTFE ma najniższy współczynnik tarcia spośród wszystkich ciał stałych; wynosi on od 0,05 do 0,09:

 • współczynniki tarcia statycznego i kinetycznego są niemal równe, dlatego nie występuje zacieranie ani zjawisko „stick-slip”
 • przy wzroście obciążenia współczynnik tarcia maleje aż do osiągnięcia stałej wielkości
 • współczynnik tarcia wzrasta wraz z prędkością
 • współczynnik tarcia nie jest zależny od temperatury.

WŁAŚCIWOŚCI POWIERZCHNI

Budowa cząsteczkowa tworzywa PTFE sprawia, że powierzchnia PTFE cechuje się wysoką antyadhezyjnością. Z tego samego powodu powierzchnia PTFE jest trudno zwilżalna; kąt zwilżenia (w przypadku wody) wynosi 110 °. Specjalne techniki wytrawiania powierzchni zwiększające jej zwilżalność umożliwiają klejenie tworzyw PTFE.

ZASTOSOWANIA

Elementy uszczelniające, powłoki antykorozyjne oraz antyadhezyjne, elementy urządzeń medycznych, elementy urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznych (złącza, uszczelnienia, wykładziny aparatury), części maszyn (np. łożyska), grupa: sztuczne tworzywa konstrukcyjne.