STOPY ALUMINIUM

Stopy aluminium używane do produkcji profili.

Oznaczenie6060*60636005A6082
Norma EN 573-3:
Oznaczenie cyfroweEN AW-6060EN AW-6063EN AW-6005AEN AW-6082
Oznaczenie symbolami chemiczn.EN AW-AlMgSiEN AW-AlMg0,75SiEN AW-AlSiMg(A)EN AW-AlSi1MgMn
Norma Aluminium AssociationAA 6060AA 6063AA 6005AA 6082
Norma PN-PA38-PA4
Oznaczenie dostawcy606025606035600540608250
DANE TECHNICZNE:T4, T5, T6...T66T4, T5, T6...T66T4, T5, T6...T66T4,T5,T6...T66
Granica plastyczności Rp0,2(MPa)60 15065 170- 240- 250
Granica wytrzymałości na rozciąganie Rm(MPa)120 190130 215- 270- 300
Wydłużenie A100mm(%)16 1215 12- 8- 6
Twardość w skali Brinella (HB)40 6045 74- 85- 95
Twardość w skali Webstera (B)5 95 12- 14- 16
Przewodność cieplna przy 20^C (W/m^C)190 190190 190160 160
Gęstość (kg/dm3)2,72,72,72,7
ZastosowanieWszystkie obszary zastosowania, gdzie pożądana jest najwyższa jakość powierzchni, a wytrzymałość nie jest czynnikiem krytycznym. Łatwo spawalny, obróbka skrawaniem utrudniona z uwagi na dużą ciągliwość metalu. Dzięki dużej plastyczności profile łatwo poddają się gięciu. Dobrze nadaje się do anodowania ozdobnego.

Przykłady zastosowania: ramy obrazów, elementy dekoracyjne mebli, systemy zabudowy wnętrz drzwiami przesuwnymi, kabiny prysznicowe, listwy i inne profile ozdobne i maskujące.
Wszystkie obszary zastosowania. Oba stopy łączą w sobie większość najlepszych właściwości: dużą wytrzymałość na rozciąganie, znaczną twardość przy jednoczesnej dobrej ich plastyczności. Profile wykonane z tych stopów mogą być poddawane wszelkim rodzajom obróbki mechanicznej. Charakteryzują się dobrą spawalnością. Mogą być anodowane lub malowane w celu podwyższenia estetyki i odporności na korozję. Wytrzymałóść i podatność na gięcie należy jednak rozważać nie tylko w odniesiweniu do stopu, ale również w odniesieniu do kształtu i stopnia skomplikowania konkretnego profilu.

Przykłady zastosowania: systemy budowlane, stolarka budowlana, świetliki dachowe, konstrukcje hal namiotowych, burty, bagażniki samochodowe, drabiny (krótkie poddawane mniejszym obciążeniom), meble, wózki dziecięce, sprzęt sportowy i rekreacyjny, systemy wystawiennicze i reklamowe.
Elementy budowlane i konstrukcyjne, dla których wymagana jest wysoka wytrzymałóść. Profile z tego stopu dobrze poddają się wszelkim rodzajom obróbki mechanicznej (np. wiercenie, frezowanie, toczenie) oraz termicznej (spawanie, zgrzewanie). Nadaje się do anodowania.

Przykłady zastosowania: elementy konstrukcji nośnych w budownictwie, drabiny (długie, poddawane znacznym obciążeniom), przemysł samochodowy kolejnictwo, części maszyn, elementy dla elekroniki.
Stop o bardzo wysokich własnościach wytrzymałościowych. Bardzo dobrze poddaje się wszelkim rodzajom obróbki mechanicznej (np. wiercenie, frezowanie, toczenie). Nie nadaje się do anodowania.

Przykłady zastosowania: elementy dla elektroniki, przemysł samochodowy, detale wymagające skomplikowanej obróbki skrawaniem.
Współczynnik rozsszerzalności liniowej: 23x10_6/^C
Moduł sprężystości poprzecznej: 27000MPa
Współczynnik Poissona: 0,33
Oznaczenie stanu:
T4 - Przesycany starzony naturalnie
T6 - Przesycany starzony sztuczniem w odpowiedniej temperaturze i czasie