ZAWORY

W NASZEJ OFERCIE POSIADAMY NASTĘPUJĄCE RODZAJE ZAWORÓW DOSTĘPNYCH POD ZAMÓWIENIE:

kulowy 1-cz. gwint wewnętrzny
(z redukcją przelotu)

kulowy 2-cz. gwint wewnętrzny
(z pełnym przelotem)

kulowy 2-cz. gwint wewnętrzny
(z pełnym przelotem) wersja ECO

kulowy 2-cz.
gwint wewnętrzny/zewnętrzny
(z pełnym przelotem)

kulowy 3-cz. gwint wewnętrzny
(z pełnym przelotem)

kulowy 3-cz. gwint wewnętrzny
(z pełnym przelotem) wersja ECO

kulowy 3-cz. wysokociśnieniowy
gwint wewnętrzny
(z pełnym przelotem)

kulowy 3-cz. spawany/spawany
(z pełnym przelotem)

kulowy 3-cz. spawany/spawany
(z pełnym przelotem) wersja ECO

kulowy 3-drogowy gwint wewnętrzny

kulowy 1-cz. kołnierzowy

kulowy 2-cz. kołnierzowy

kulowy 3-cz. kołnierzowy

kulowy 3-drogowy kołnierzowy

kulowy wysokociśnieniowy
gwint wewnętrzny

grzybkowy prosty
gwint wewnętrzny

grzybkowy skośny
gwint wewnętrzny

grzybkowy kołnierzowy

zwrotny skośny sprężynowy
gwint wewnętrzny

zwrotny sprężynowy międzykołnierzowy

zwrotny klapowy
gwint wewnętrzny

zwrotny klapowy kołnierzowy

igłowy gwint wewnętrzny
wersja EU lub CH