STOP 5083 GATUNEK PA13

PREZENTACJA

Stop 5083 ma słabą twardość. Jest idealny do spawania. Podatny do anodowania. Z powodu niskiej zawartości miedzi, wykazuje dobrą odporność na korozyję. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością zmęczeniową. Posiadamy blachy o grubości 30 mm i 70 mm. Możemy wyciąć formatki o długości maksymalnie 1500 mm i szerokości minimalnie 40 mm.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

Stosowany głównie w przemyśle meblarskim oraz stoczniowym. Używany do budowy form do odlewów tworzywowych.

SKŁAD CHEMICZNY

Mg4,0 - 4,9 %
Mn0,40 - 1,0 %
Femax. 0,40 %
Simax. 0,40 %
Znmax. 0,25 %
Cr0,05 - 0,25 %
Timax. 0,15 %
Cumax. 0,10 %
Innemax. 0,05 %
Inne razemmax. 0,15 %
Alpozostałość

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość:g/cm32,66
Moduł sprężystości E:MPa71000
Moduł sprężystości poprzecznej G:MPa26800
Liczba Poissona:0.33
Temperatura krzepnięcia:°C580
Temperatura płynięcia:°C640
Ciepło właściwe:J/kgK899
Współczynnik rozszerzalności cieplnej:µm/mK23,8
Opór właściwy:nWm60
Przewodność cieplna:W/mK117
Przewodność elektryczna:%IACS28,5