PROFILE DO FOTOWOLTAIKI / SZYNY DO FOTOWOLTAIKI

Profil nr 90331
Waga: 0,891kg/m
Obwód: 238,91 mm
Długość: 6,21 m
Pow. przekroju: 330mm2
Jx=6,22 cm4
Jy=5,81 cm4
Wx=3,08 cm3
Wy=2,91 cm3

Profil 90440
Waga: 0891 kg/m
Obwód: 249 mm
Długość: 6,21m
Pow. przekroju: 330mm2
Jx=6,54 cm4
Jy=6,03 cm4

Profil nr 90174
Waga: 1,55 kg/m
Obwód: 400,41 mm
Długość: 6,20 m
Pow. przekroju: 572,4mm2
Jx=40,14 cm4
Jy=11,92 cm4
Wx=10,03 cm3
Wy=5,96 cm3

Profil nr 99251
Waga: 0,56 kg/m
Obwód: 170,42 mm
Długość: 4,00 m

Profil nr 99250
Waga: 0,54 kg/m
Obwód: 141,11 mm
Długość: 4,00 m

Profil nr 90265
Waga: 0,579 kg/m
Obwód: 154,63 mm
Długość: 4m