STOP 6082 GATUNEK PA4

PREZENTACJA

Stop aluminium 6082 ma średnią twardość. Odporny jest na korozję. Daje się obrabiać skrawaniem. Podatny na polerowanie, nie nadaje się jednak do anodowania dekoracyjnego. Posiada bardzo dobrą przewodność cieplną. Daje się tłoczyć i zginać. Stop spawalny.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

Zastosowanie ma na elementy nośne, elementy zbiorników, urządzeń hydraulicznych oraz szerokie zastosowanie w przemyśle stoczniowym.

SKŁAD CHEMICZNY

Si0,7 - 1,3 %
Mg0,6 - 1,2 %
Mn0,40 - 1,0 %
Femax. 0,50 %
Crmax. 0,25 %
Znmax. 0,20 %
Timax. 0,10 %
Cumax. 0,10 %
Innemax. 0,05 %
Inne razemmax. 0,15 %
Alpozostałość

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość:g/cm32,71
Moduł sprężystości E:MPa70000
Moduł sprężystości poprzecznej G:MPa26400
Liczba Poissona:0.33
Temperatura krzepnięcia:°C575
Temperatura płynięcia:°C650
Ciepło właściwe:J/kgK894
Współczynnik rozszerzalności cieplnej:µm/mK23,1
Opór właściwy:nWm37
Przewodność cieplna:W/mK185
Przewodność elektryczna:%IACS47