STOP 5754 GATUNEK PA11

PREZENTACJA

Stop 5754 ma średnią wytrzymałości na rozciąganie. Jest wysoko odporny na korozję w atmosferze przemysłowej oraz warunkach morskich. Cechuje się wysoką wytrzymałością zmęczeniową, jest podatny do spawania oraz anodowania. Znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jest stosowany w przemyśle stoczniowym, chemicznym, spożywczym, jądrowym, do produkcji agd w architekturze i budownictwie oraz przemyśle samochodowym. Stosowany jest na elementy środków transportu, na konstrukcje spawane, zbiorniki ciśnieniowe, elementy rurociągów, przewody pneumatyczne oraz hydrauliczne, na słupy i oznaczenia drogowe. Aluminium AW-5754 oferujemy głównie w postaci blach i grubych płyt, które możemy ciąć na formatki. Na zamówienie oferujemy także pręty i rury.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

Znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jest stosowany w przemyśle stoczniowym, chemicznym, spożywczym, jądrowym, do produkcji agd w architekturze i budownictwie oraz przemyśle samochodowym. Stosowany jest na elementy środków transportu, na konstrukcje spawane, zbiorniki ciśnieniowe, elementy rurociągów, przewody pneumatyczne oraz hydrauliczne, na słupy i oznaczenia drogowe. Aluminium w stopie 5754 oferujemy głównie w postaci blach i grubych płyt, które możemy ciąć na formatki.

SKŁAD CHEMICZNY

Mg2,6 - 3,6 %
Mn+Cr0,10 - 0,6 %
Mnmax. 0,50 %
Femax. 0,40 %
Simax. 0,40 %
Crmax. 0,30 %
Znmax. 0,20 %
Timax. 0,15 %
Cumax. 0,10 %
Innemax. 0,05 %
Inne razemmax. 0,15 %
Alpozostałość

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość:g/cm32,68
Moduł sprężystości E:MPa70500
Moduł sprężystości poprzecznej G:MPa26500
Liczba Poissona:0.33
Temperatura krzepnięcia:°C595
Temperatura płynięcia:°C645
Ciepło właściwe:J/kgK897
Współczynnik rozszerzalności cieplnej:µm/mK23,7
Opór właściwy:nWm53
Przewodność cieplna:W/mK132
Przewodność elektryczna:%IACS32,5