POLIPROPYLEN (PP) - SZTUCZNE TWORZYWA KONSTRUKCYJNE

W ofercie firmy znajdują się: płyty, wałki i druty spawalnicze polipropylenowe.

Polipropylen pod względem właściwości mechanicznych, znajduje się między polietylenem a innymi technicznymi tworzywami sztucznymi (ABS, PA i in.).

Podkreślić należy niską gęstość PP (ok. 0,92 g/cm3) oraz jego wysoką odporność chemiczną (jest odporny na roztwory soli, mocne kwasy i zasady, alkohole, tłuszcze, oleje, estry, ketony), dzięki czemu ma on duże znaczenie jako tworzywo antykorozyjne.

PP nie jest odporny na działanie kwasu chlorosulfonowego, stężonego kwasu azotowego oraz chlorowców. Zaletą PP jest jego obojętność fizjologiczna.
Zakres temperatur pracy: 0; 100 °C (uwaga: niska udarność w temp. poniżej 0 °C).

Możliwe, choć trudne jest jego spawanie oraz klejenie. PP jest tworzywem palnym. Półwyroby z polipropylenu dostępne są w kolorze naturalnym – szarym.