RODZAJE PERFORACJI - OCZKA KWADRATOWE

Blachy perforowane – oczka kwadratowe w układzie prostym:
w – wielkość oczka w milimetrach
p – odstęp pomiędzy oczkami, licząc od ich środków
c – odstęp pomiędzy oczkami

OCZKA KWADRATOWE W UKŁADZIE PROSTYM, PERFORACJA QG 3 - 5 MM W = 3,0 MM ; P = 5,0 MM ; C = 2,0 MM

Materiał
Wymiar arkuszaWaga (kg/m2)
Stal czarna
1,00x1000x2000 mm
5,0

OCZKA KWADRATOWE W UKŁADZIE PROSTYM, PERFORACJA QG 5 - 8 MM W = 5,0 MM ; P = 8,0 MM ; C = 3,0 MM

Materiał
Wymiar arkuszaWaga (kg/m2)
Stal czarna1,00x1000x2000 mm4,8

1,00x1250x2500 mm

1,50x1000x2000 mm7,2

1,50x1250x2000 mm

1,50x1500x3000 mm

2,00x1000x2000 mm9,7

2,00x1250x2500 mm
Ocynk ogniowy1,00x1000x2000 mm4,8

1,00x1250x2500 mm

1,50x1000x2000 mm7,2

1,50x1250x2500 mm

2,00x1000x2000 mm9,7
Aluminium1,00x1000x2000 mm1,6

1,00x1250x2500 mm

1,50x1000x2000 mm2,5

1,50x1250x2500 mm

2,00x1000x2000 mm3,3

2,00x1250x2500 mm
Stal kwasoodporna1,00x1000x2000 mm4,8

1,00x1250x2500 mm

1,50x1000x2000 mm7,2

1,50x1250x2500 mm

2,00x1000x2000 mm9,6

OCZKA KWADRATOWE W UKŁADZIE PROSTYM, PERFORACJA QG 8 - 12 MM W = 8,0 MM ; P = 12,0 MM ; C = 4,0 MM

Materiał
Wymiar arkuszaWaga (kg/m2)
Stal czarna1,00x1000x2000 mm4,4

1,00x1250x2500 mm

1,50x1000x2000 mm6,5

1,50x1250x2500 mm

1,50x1500x3000 mm

2,00x1000x2000 mm8,7

2,00x1250x1500 mm

2,00x1500x3000 mm
Ocynk ogniowy1,00x1000x2000 mm4,4

1,50x1000x2000 mm6,5

1,50x1250x2500 mm

2,00x1000x2000 mm8,7
Aluminium1,50x1000x2000 mm2,3

2,00x1000x2000 mm3,0

2,00x1250x2500 mm

2,00x1500x3000 mm
Stal kwasoodporna1,00x1000x2000 mm4,4

1,50x1000x2000 mm6,5

1,50x1250x2500 mm

1,50x1500x3000 mm

OCZKA KWADRATOWE W UKŁADZIE PROSTYM, PERFORACJA QG 10 - 12 MM W = 10,0 MM ; P = 12,0 MM ; C = 2,0 MM

Materiał
Wymiar arkuszaWaga (kg/m2)
Stal czarna1,00x2000x2000 mm2,4

1,50x1000x2000 mm3,4

1,50x1250x2500 mm

1,50x1500x3000 mm

2,00x1000x2000 mm4,8
Ocynk ogniowy1,00x1000x2000 mm2,4

1,50x1000x2000 mm3,4

1,50x1250x2500 mm

1,50x1500x3000 mm
Stal kwasoodporna1,00x1000x2000 mm2,4

1,50x1000x2000 mm3,6

1,50x1250x2500 mm

1,50x1500x3000 mm

OCZKA KWADRATOWE W UKŁADZIE MIJANYM, PERFORACJA QG 10 - 15 MM W = 10,0 MM ; P = 15,0 MM ; C = 5,0 MM

Materiał
Wymiar arkuszaWaga (kg/m2)
Stal czarna1,00x2000x2000 mm4,4

1,00x1250x2500 mm

1,00x1500x3000 mm

1,50x1000x2000 mm6,5

1,50x1250x2500 mm

1,50x1500x3000 mm

2,00x1000x2000 mm8,7

2,00x1250x2500 mm

2,00x1500x3000 mm

2,99x1000x2000 mm13,1

2,99x1250x2500 mm
Ocynk ogniowy1,00x1000x2000 mm4,4

1,00x1250x2500 mm

1,00x1500x3000 mm

1,50x1000x2000 mm6,5

1,50x1250x2500 mm

1,50x1500x3000 mm

2,00x1000x2000 mm8,7

2,00x1250x2500 mm

2,00x1500x3000 mm
Aluminium1,00x1000x2000 mm1,5

1,50x1000x2000 mm2,3

1,50x1250x2500 mm

1,50x1500x3000mm

2,00x1000x2000 mm3,0

2,00x1250x2500 mm

2,00x1500x3000 mm

3,00x1000x2000 mm4,5

3,00x1250x2500 mm
Stal kwasoodporna1,00x1000x2000 mm4,4

1,00x1250x2500 mm

1,50x1000x2000 mm6,5

1,50x1250x2500 mm

1,50x1500x3000 mm

2,00x1000x2000 mm8,7

2,00x1250x2500 mm

2,00x1500x3000 mm

OCZKA KWADRATOWE W UKŁADZIE PROSTYM, PERFORACJA QG 10 - 30 MM W = 10,0 MM ; P = 30,0 MM ; C = 20,0 MM

Materiał
Wymiar arkuszaWaga (kg/m2)
Stal czarna1,00x2000x2000 mm7,0

1,50x1000x2000 mm10,5

2,00x1000x2000 mm14,0

2,00x1250x2500 mm

2,00x1500x3000 mm
Aluminium2,00x1000x2000 mm4,8

2,00x1250x2500 mm
Stal kwasoodporna1,00x1000x2000 mm7,0

1,50x1000x2000 mm10,5

1,50x1250x2500 mm

1,50x1500x3000 mm

OCZKA KWADRATOWE W UKŁADZIE PROSTYM, PERFORACJA QG 15 - 20 MM W = 15,0 MM ; P = 20,0 MM ; C = 5,0 MM

Materiał
Wymiar arkuszaWaga (kg/m2)
Stal czarna1,50x1000x2000 mm5,2

1,50x1000x2000 mm

2,00x1000x2000 mm6,9

2,00x1250x2500 mm

2,00x1500x3000 mm

2,99x1000x2000 mm10,3

OCZKA KWADRATOWE W UKŁADZIE PROSTYM, PERFORACJA QG 15 - 60 MM W = 15,0 MM ; P = 60,0 MM ; C = 45,0 MM

Materiał
Wymiar arkuszaWaga (kg/m2)
Stal czarna2,00x1000x2000 mm14,7

2,00x1250x2500 mm
Aluminium2,00x1000x2000 mm5,1

2,00x1250x2500 mm

2,00x1500x3000 mm
Stal kwasoodporna1,50x1000x2000 mm11,0

1,50x1250x2500 mm

OCZKA KWADRATOWE W UKŁADZIE PROSTYM, PERFORACJA QG 20 - 50 MM W = 20,0 MM ; P = 50,0 MM ; C = 30,0 MM

Materiał
Wymiar arkuszaWaga (kg/m2)
Stal czarna2,00x1000x2000 mm13,2

2,00x1250x2500 mm

2,00x1500x3000 mm
Ocynk ogniowy1,50x1000x2000 mm10,1

1,50x1250x2500 mm
Aluminium2,00x1000x2000 mm4,5

2,00x1250x2500 mm
Stal kwasoodporna1,50x1000x2000 mm9,9

1,50x1250x2500 mm

1,50x1500x3000 mm

OCZKA KWADRATOWE W UKŁADZIE PROSTYM, PERFORACJA QG 25 - 70 MM W = 25,0 MM ; P = 70,0 MM ; C = 45,0 MM

Materiał
Wymiar arkuszaWaga (kg/m2)
Stal czarna2,00x1250x2500 mm13,7
Aluminium2,00x1000x2000 mm4,3

2,00x1250x2500 mm
Stal kwasoodporna1,50x1000x2000 mm10,3