STOP 1050 GATUNEK A1

PREZENTACJA

Stop aluminium 1050 charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na  korozję atmosferyczną. Posiada wysoką przewodność cieplną i termiczną. Dobrze spawalny i podatny do anodowania dekoracyjnego. Nie nadaje się do obróbki skrawaniem. Plastyczny, podatny do gięcia.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

Znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle energetycznym, ze wzgędu na dobrą plastyczność i przewodność elektryczną. Używany także w budownictwie.

SKŁAD CHEMICZNY

Almin. 99,50
Femax. 0,40 %
Simax. 0,25 %
Znmax. 0,07 %
Timax. 0,05 %
Mgmax. 0,05 %
Mnmax. 0,05 %
Cumax. 0,05 %
Innemax. 0,03 %

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość:g/cm32,70
Moduł sprężystości E:MPa69000
Moduł sprężystości poprzecznej G:MPa25900
Liczba Poissona:0.33
Temperatura krzepnięcia:°C645
Temperatura płynięcia:°C658
Ciepło właściwe:J/kgK899
Współczynnik rozszerzalności cieplnej:µm/mK23,5
Opór właściwy:nWm29
Przewodność cieplna:W/mK229
Przewodność elektryczna:%IACS59,5